Celem nadrzędnym w Pracowni jest wykształcenie potrzeby i umiejętności ustawicznego studiowania, zdobywania oraz poszerzania wiedzy w szerokim  zakresie zagadnień projektowych, zjawisk  kulturowych, dla wykształcenia świadomej, indywidualnej postawy i wypowiedzi  artystycznej.  Duża uwaga jest zwrócona na indywidualne cechy i predyspozycje studenta, na  pomoc, radę, przekazanie pełnej wiedzy i doświadczenia.
Submit
Thank you!

You may also like

Back to Top